Om Raufoss Idrettslag

Raufoss Idrettslag ble stiftet 10. februar 1918. Raufoss ligger i Vestre Toten Kommune i Innlandet Fylke.


Raufoss som industristed oppstod etter en politisk beslutning i 1896, da staten flyttet hovedarsenalet i Kristiania ( nå Oslo) til Raufoss på grunn av unionskonflikten med svenskene. Dette medførte en etablering av bygdebyen Raufoss fra 1896. Stedet og idrettsinteressen vokste i takt med utviklingen av fabrikken.


Raufoss Turn og Idrettsforening ble etablert som et syssel for fabrikkarbeiderne i 1918. Den første idretten på Raufoss var skiløping fra om lag 1890, deretter kom turn og fotball fra 1902 og 1903.


Allianseidrettslaget ble stiftet i 1997 med Tron Strand som leder, og bestående av 8 selvstendige idrettslag og med innebandy som en gruppe under alliansen.


Klubben driver i dag fotball, langrenn, friidrett, orientering, innebandy, svømming, e-sport, discgolfbane og turn. Raufoss Idrettslag hadde også tidligere sykling, skihopp, ishockey og håndball.

Det er ingen grenser for hva vi kan få til sammen!

Lønnberget Hoppsenter 

Etter at hopp ble lagt ned som lag, har RIL Alliansen tatt over ansvaret for anlegget. Anlegget er i dårlig forfatning.


Styret har startet arbeidet med å finne en løsning på sanering av store deler av bygningene i anlegget, og hvordan trappen og resten av området kan benyttes til sitt formål i fremtiden.


All ferdsel i hoppanlegget skjer på eget ansvar! Det er kun trappen opp til hoppet i den store bakken som er åpen for ferdsel. 


Barn må være i følge med en voksen.

Klubben i bilder

unsplash